Access

Szkolenia z zakresu MS Access prowadzimy na różnych poziomach zaawansowania. Przedstawione poniżej zagadnienia, stanowią tylko propozycję. W zależności od oczekiwań klienta, możliwe jest stworzenie dedykowanego programu szkolenia, tak aby w czasie szkolenia skupić się na tych zagadnieniach, które są istotne z punktu widzenia potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.

Formuła szkolenia: indywidualnie, otwarte w małej grupie (2-5) osób, zamknięte

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzymuje:

 • Własne stanowisko komputerowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały do notowania
 • Obiad i przerwy kawowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania szkolenia: 24 godziny

Poruszane w czasie szkolenia zagadnienia, obejmują:

Wprowadzenie do programu MS Access

 • Informacje wstępne o bazach danych
 • Zapoznanie z interfejsem użytkownika
 • Dostosowanie interfejsu do własnych potrzeb

Formularze

 • Typy formularzy
 • Tworzenie formularza za pomocą widoku projektu
 • Nadawanie formularzom profesjonalnego wyglądu poprzez formatowanie
 • Praca z podformularzami

Tabele

 • Tworzenie tabel
 • Edycja tabel
 • Definiowanie, właściwości pól tabel
 • Wprowadzeni i modyfikacja danych
 • Sortowanie danych
 • Maski wprowadzania danych
 • Indeksowanie tabeli
 • Właściwości pól
 • Podstawy definiowania relacji
 • Tworzenie relacji pomiędzy tabelami

Kwerendy

 • Kreator kwerend
 • Tworzenie kwerend
 • Modyfikowanie kwerend
 • Modyfikowanie istniejących kwerend
 • Grupowanie kwerend
 • Sortowanie kwerend

Kwerendy z wykorzystaniem języka SQL

 • kwerendy łączące
 • kwerendy przekazujące dane

Raporty

 • Tworzenie i edycja raportów
 • Modyfikowanie raportów
 • Przygotowanie raportów do wydruku