Szkolenie Excel

Szkolenia z Zakresu MS Excel prowadzimy na 3 poziomach zaawansowania. Przedstawione poniżej zagadnienia, przyporządkowane do poszczególnych poziomów, stanowią tylko propozycję. W zależności od oczekiwań klienta, możliwe jest stworzenie dedykowanego programu szkolenia, tak aby w czasie szkolenia skupić się na tych zagadnieniach, które są istotne z punktu widzenia potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.

Formuła szkolenia: indywidualnie, otwarte w małej grupie (2-5) osób, zamknięte

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzymuje:

 • Własne stanowisko komputerowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały do notowania
 • Obiad i przerwy kawowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

MS Excel :: poziom podstawowy

Szkolenie MS Excel :: poziom podstawowy, dedykowane jest osobom, które dopiero zaczynają pracę w programie Microsoft Excel 2013, lub w nim pracują, opierając się gotowych arkuszach.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

Poruszane w czasie szkolenia zagadnienia, obejmują:

Wprowadzenie do programu MS Excel

 • Interfejs programu MS Excel
 • Dostosowywanie Wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp do własnych potrzeb
 • Organizacja i poruszanie się po arkuszu oraz skoroszycie
 • Wprowadzanie i edycja danych
 • Polecenie wypełnij
 • Wstawianie, usuwanie wierszy, kolumn oraz arkuszy
 • Kopiowanie i wycinanie danych
 • Ukrywanie danych, wierszy, kolumn oraz arkuszy
 • Zapisywanie skoroszytu w różnych formatach
 • Korzystanie z widoków

Formatowanie danych oraz komórek

 • Formatowanie danych w arkuszu
 • Formatowanie liczb
 • Obramowania/cieniowania zakresów komórek
 • Wstawianie grafik
 • Malarz formatów

Obliczenia w MS Excel

 • Zasady tworzenia formuł
 • Rodzaje odwołań stosowanych w programie
 • Tworzenie własnych formuł
 • Stosowanie podstawowych funkcje w obliczeniach

Przetwarzanie baz danych w programie MS Excel

 • Zasady tworzenia baz danych w MS Excel
 • Tabele a zakresy danych w MS Excel
 • Sortowanie danych (rosnąco, malejąco, sortowanie po kilku kolumnach)
 • Autofiltr i autosuma
 • Suma częściowa

Tworzenie wykresów

 • Rodzaje wykresów występujących w programie
 • Tworzenie i modyfikowanie prostych wykresów
 • Formatowanie prostych wykresów

Drukowanie arkuszy

 • Widoki dokumentu
 • Drukowanie całego dokumentu oraz zaznaczonego obszaru
 • Zmiana ustawień drukowania

MS Excel :: poziom średnio-zaawansowany

Szkolenie MS Excel :: poziom średnio-zaawansowany, dedykowane jest osobom, które pracują już w programie Excel, ale chcą przyspieszyć swoją pracę poprzez wprowadzenie automatyzacji. Szkolenie pozwoli poznać narzędzia programu Excel, umożliwiające sprawną i szybką analizę danych, poprzez stosowanie funkcji wyszukujących, zaawansowanych funkcji logicznych, formatowanie warunkowe, sprawdzanie poprawności,
a także efektownego prezentowania danych na różnych rodzajach wykresów. .

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

Poruszane w czasie szkolenia zagadnienia, obejmują:

Konsolidacja arkuszy

 • Konsolidacja arkuszy przy użyciu formuł
 • Konsolidacja arkuszy przy użyciu polecenia Konsoliduj

Formatowanie warunkowe

 • Reguły wyróżniania komórek
 • Reguły pierwszych/ostatnich
 • Paski danych, zestawy kolorów i zestawy ikon
 • Tworzenie nowych reguł formatowania warunkowego
 • Usuwanie reguł formatowania warunkowego
 • Zarządzanie regułami

Sprawdzanie poprawności danych

 • Określanie kryteriów sprawdzania poprawności danych
 • Listy rozwijane
 • Zastosowanie formuł do sprawdzania poprawności danych

Formuły i funkcje

 • Stosowanie nazw obszaru
 • Funkcje:
  •  Daty i czasu (m.in. DZIŚ, TERAZ, DZIEŃ.TYG, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK)
  •  Matematyczne (m.in. ZAOKR, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DÓŁ, RZYMSKIE, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW)
  •  Logiczne (m.in. JEŻELI, LUB, ORAZ)
  •  Wyszukiwania i adresu (m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO)
  •  Tekstowe (m.in. ZŁĄCZ.TEKSTY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, LITERY.MAŁE, LITERY.WIELKIE,  USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY)
  •  Statystyczne (m.in. LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, MAX.K, MIN.K, WYST.NAJCZĘŚCIEJ)

Narzędzia bazy danych

 • Zasady tworzenia baz danych w programie EXCEL
 • Usuwanie duplikatów
 • Filtr zaawansowany
 • Stosowanie funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE

Tabele i wykresy przestawne

 • Zasady tworzenia tabel przestawnych
 • Wykorzystanie w tabelach przestawnych funkcji podsumowujące, takich jak SUMA, LICZBA, ŚREDNIA, MIN, MAX
 • Tworzenie wykresów przestawnych

Wykresy

 • Zmiana własności wykresu, typu wykresu
 • Operacje na kolumnach i wierszach
 • Modyfikacja elementów wykresu
 • Dodawanie ilustracji do wykresu

MS Excel :: poziom zaawansowany

Szkolenie MS Excel :: poziom zaawansowany, dedykowane jest osobom, które na co dzień korzystają z programu Excel, ale chcą poznać w stopniu pozwalającym na automatyzowanie najczęściej wykonywanych operacji, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi programu, zagnieżdżonych formuł bazujących na funkcjach, a także tabel przestawnych.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

Poruszane w czasie szkolenia zagadnienia, obejmują:

Zaawansowane formatowanie

 • Modyfikowanie istniejących formatów liczbowych
 • Tworzenie niestandardowych formatów liczbowych
 • Części kodu formatowania liczbowego
 • Kody niestandardowego formatowania liczbowego

Zaawansowane formuły i funkcje

 • Wykorzystanie nazw zakresów oraz zarządzanie nimi
 • Wykorzystanie funkcji:
  •  Daty i czasu (m.in. DATA.RÓŻNICA, DNI.ROBOCZE, DZIEŃ.ROBOCZY, CZĘŚĆ.ROKU, DATA, GODZINA, NUM.TYG)
  •  Wyszukiwania i odwołania (m.in. WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, ADR.POŚR, NR.KOLUMNY, WIERSZ, PRZESUNIĘCIE, WYBIERZ, TRANSPONUJ)
  •  Matematyczne (m.in. SUMA.ILOCZYNÓW, SUMA.WARUNKÓW, RZYMSKIE, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.W.GÓRĘ, ZAOKR.DÓŁ,  ZAOKR.W.DÓŁ, LOS.ZAKR)
  •  Finansowe (m.in. PMT, PPMT, IPMT, FV)
  •  Logiczne (m. in. JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD)
  •  Tekstowe (m.in. DŁ, ZNAJDŹ, PODSTAW, OCZYŚĆ, KOD, ZNAK)
  •  Statystyczne (m. in. LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, LICZ.PUSTE, ŚREDNIA.WARUNKÓW, WSP.KORELACJI)
  •  Informacyjne (LICZ.PUSTE, ILE.NIEPUSTYCH)

Formuły tablicowe

 • Podstawowe zagadnienia związane z formułami tablicowymi
 • Działania z wykorzystaniem formuł tablicowych
 • Złożone formuły tablicowe
 • Przykłady zastosowania formuł tablicowych

Analiza danych za pomocą tabel przestawnych

 • Praca z danymi nienumerycznymi
 • Ręczne i automatyczne grupowanie pozycji tabeli przestawnej
 • Wstawianie do tabeli pól i elementów obliczeniowych
 • Filtrowanie tabel przestawnych przy użyciu fragmentatorów
 • Odwoływanie się do komórek w obrębie tabeli przestawnej
 • Tworzenie wykresów przestawnych

Analiza co-jeśli

 • Typy analiz co-jeśli
 • Ręczna analiza co-jeśli
 • Tworzenie tabel danych
 • Menedżer scenariuszy

Analiza danych przy użyciu funkcji Szukaj wyniku i Solver

 • Odwrotna analiza co-jeśli
 • Szukanie wyniku dla jednej komórki
 • Narzędzie Solver
 • Przykłady wykorzystania narzędzia Solver

Ochrona arkusza i skoroszytu

 • Blokowanie i odblokowywanie komórek
 • Opcje ochrony arkusza
 • Przypisywanie uprawnień użytkownika
 • Wymóg podania hasła w celu otwarcia skoroszytu
 • Ochrona struktury skoroszytu

Wykresy. Tworzenie wykresów złożonych

 • Tworzenie wykresów rysunkowych
 • Tworzenie wykresu podobnego do termometru
 • Tworzenie wykresu w kształcie wskaźnika
 • Tworzenie histogramu porównawczego
 • Tworzenie wykresu Gantta
 • Tworzenie wykresów funkcji matematycznych z jedną zmienną
 • Tworzenie wykresów funkcji matematycznych z dwiema zmiennymi

 Makropolecenia

 • Tworzenie i uruchamianie makroinstrukcji
 • Wyświetlanie na wstążce karty Deweloper oraz zmiana zabezpieczeń makr
 • Nagrywanie prostych makroinstrukcji
 • Uruchamianie, usuwanie i edycja makr
 • Korzystanie z odwołań względnych