MS Word

Szkolenia z zakresu MS Word prowadzimy na różnych poziomach zaawansowania. Przedstawione poniżej zagadnienia, stanowią tylko propozycję. W zależności od oczekiwań klienta, możliwe jest stworzenie dedykowanego programu szkolenia, tak aby w czasie szkolenia skupić się na tych zagadnieniach, które są istotne z punktu widzenia potrzeb. Zapraszamy do kontaktu.

Formuła szkolenia: indywidualnie, otwarte w małej grupie (2-5) osób, zamknięte

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzymuje:

 • Własne stanowisko komputerowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Materiały do notowania
 • Obiad i przerwy kawowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

Poruszane w czasie szkolenia zagadnienia, obejmują:

Tworzenie i edycja dokumentu

 • Ustawienia widoku dokumentu
 • Podstawowe zasady przy edycji dokumentu
 • Operacje przy pracy z tekstem
 • Czcionki
 • Akapity
 • Funkcje znajdowania, zmiany i zaznaczania
 • Wykorzystanie tabulatorów

Tabele w Word

 • Sposoby wstawiania tabel, zmiana wymiarów tabeli
 • Dodawanie, usuwanie i łączenie (komórek, wierszy, kolumn)
 • Obramowanie i cieniowanie
 • Autoformatowanie tabeli

Wykorzystanie styli

 • Praca ze stylami jako zalecany sposób tworzenia dokumentów
 • Modyfikacja istniejących stylów
 • Tworzenie własnych stylów
 • Dobre praktyki wykorzystywania stylów w dokumentach

Układ dokumentu i przygotowanie do druku

 • Numeracje stron
 • Tworzenie spisów treści
 • Wstawianie przypisów, zakładek, linków
 • Nagłówek i stopka
 • Wykorzystywanie i wyświetlanie znaków niedrukowanych
 • Podział dokumentu na kolumny
 • Marginesy i orientacja stron

Korespondencja seryjna

 • przygotowanie głównego dokumentu
 • wykorzystanie bazy danych
 • filtrowanie rekordów z bazy danych

Tworzenie spisu treści

 • Możliwości i zastosowanie w praktyce
 • Tworzenie i modyfikacja spisów treści
 • Aktualizacja spisów treści

Podział dokumentu na sekcje

 • Możliwości i zastosowanie
 • Wymuszanie podziału na strony